قطار

برنامه حرکت قطارهای مسافربری (زمستان 95)

 

 مبدا   مقصد   مسافت   نوع قطار   مالک   شماره قطار   روزهای حرکت   ساعت حرکت از مبدا   ساعت ورود به مقصد 
تبريز مشهد1 1700 ۴ تخته درجه يك(خليج فارس)-لوكس۴نفره رجا

480

همه روزه 12:25 12:25
                 
                 
                 
                 
                 

 

مقررات ابطال و استرداد بليت در مراكز فروش :
• بليت تا يك ساعت پس از صدور، به شرط عدم حركت قطار، و بازبودن مراكز فروش ،در مركز صادر كننده‌ي بليت با پرداخت كامل بهاي آن به مسافر قابل ابطال مي‌باشد. 
• بليت قطارهاي مسافري دركليه‌ي مراكز فروش رايانه‌يي بليت (در ساعات كاري نمايندگي هاي فروش ) با ارائه‌ي كارت شناسايي معتبر(كارت ملي-شناسنامه-پاسپورت-گواهينامه) طبق مقررات زير، قابل استرداد مي‌باشد و نيازي به مراجعه به مركز خريد بليت نيست: 
- تا ساعت ۱۲ روز قبل از حركت قطار،۹۰ درصد بهاي بليت پرداخت مي‌شود. 
- از ساعت ۱۲ روز قبل از حركت تا سه ساعت پيش از حركت قطار، ۷۰ درصد بهاي بليت پرداخت مي‌شود. 
- از سه ساعت مانده به حركت تا لحظه‌ي حركت قطار۵۰ درصد بهاي بليت پرداخت مي‌شود. 
- استرداد بليت پس از حركت قطار امكان‌پذير نمي‌باشد.