ویزای چین

مدارک مورد نیاز برای صدور روادید (ویزا) چین

1- فرم مشخصات فردی از جمله محل کار و شغل و محل سکونت شماره های تماس

2- گذرنامه با امضا با حداقل 7 ماه اعتبار

3- یک قطعه عکس 6x4 (همان عکس پاسپورت)

 

توضیح: ویزا فقط  با بلیت یا هتل اقدام می شود.

 

    کشور  مدت ویزا  قیمت
(دلار)
 قیمت 
(تومان)
تحویل   
               
  ویزای چین پکن شانگهای گوانگزو گوانگجو گوانجو ساحل آبي چین  گردشگری گروهی عادی 95 316,825 15 روز کاری   
    (پکن) گردشگری گروهی فوری 125 416,875 10 روز کاری   
      گردشگری انفرادی عادی 120 400,200 7 روز کاری   
      گردشگری انفرادی فوری 150 500,250 10 روز کاری  
      تجاری انفرادی عادی 120 400,200 20 روز کاری   
      تجاری انفرادی فوری  150 500,250 12 روز کاری   
      تجاری 6 ماه مولتی 800 2,668,000 10 روز کاری   
      یک ساله مولتی 1300 4,335,500 10 روز کاری   
      ویزای تحصیلی 1000 3,335,000 10 روز کاری  
               

 

-ویزای تحصیلی برای دوره های زبان بالای 6ماه ،کارشناسی و کارشناسی ارشد صادر می شود.
-مدت زمان اعتبار ویزای تحصیلی بسته به مدت زمان تحصیل از ۶ ماه تا یک سال می باشد . 
-اقدام ویزای تحصیلی ملزم به ارائه اصل و کپی نامه پذیرش از دانشگاه مورد تایید درچین می باشد.
-اعتبار ویزای گروهی چین از تاریخ صدور40 روز و از تاریخ ورود 30 روز می باشد.
-اعتبار ویزای انفرادی 30 روز میباشد.
-اعتبار ویزای تجاری 2 ماه از تاریخ صدور و از تاریخ ورود 30 روز می باشد.
-اعتبار ویزای مولتی 1سال می باشد و با این نوع ویزا به دفعات امکان ورود به چین وجود دارد اما در هر بار ورود نهایتا 30 روز میتوان اقامت داشت.
-برای اخذ ویزای مولتی وجود حداقل 3 ویزای انفرادی در پاسپورت الزامی می باشد.
-برای اخذ ویزای مولتی یک ساله ، حداقل یک ویزای مولتی 6 ماهه در پاسپورت لازم است.
 

قوانین درخواست و صدور روادید (ویزا)

1- در صورتیکه ویزا به هر دلیلی همجون تعطیلی سفارت ، تشابه اسمی و یا چهره ای مسافر ، اختلافات سیاسی و غیره دیرتر از موعد مقرر صادر گردد و یا به مسافری ویزا ندهند این دفتر هیچگونه مسئولیتی نخواهد داشت بدیهی است که این دفتر تنها درخواست کننده ویزا از سفارت می باشد نه صادر کننده ویزا.
2- درصورتیکه ویزای شخص یا اشخاصی (حتی از گروه) به هر دلیلی رد(مرفوض) ویا دیرترازموعدمقررتوسط اداره مهاجرت تحویل گردد، هیچگونه مسئولیتی برعهده آژانس نمی باشد و جرایم مربوطه (از جمله سوخت بلیت و نوشو هتل) بر عهده مسافر میباشد و (باقی) مسافرین ملزم به استفاده از خدمات درخواستی می باشند درصورت انصراف ملزم به پرداخت تمام مبلغ خدمات درخواستی(شامل بلیطها، ویزاها ، هتلها وسایرخدمات درخواستی) می باشند.
3- در صورتیکه به هر دلیلی به مسافری ویزا داده نشود و یا دیرتر از موعد مقرر ویزا تحویل داده شود هیچ مبلغی بابت ویزا و یا دعوتنامه به مسافر برگرداننده نخواهد شد و تمامی هزینه های تغییر تاریخ و یا کنسلی بلیت و هتلها بر عهد مسافر می باشد.
4- صدور بلیت و رزور هتل بهتر است بعد از صدور و دریافت ویزا انجام پذیرد ، چراکه هرگونه خسارت احتمالی بر اثر عدم صدور ویزا برعهده مسافر خواهد بود.
5- مسئولیت کنترل و چک کردن درست بودن نام و نام خانوادگی و تاریخ اعتبار و نوع ویزا و اسامی همراهان و محتویات ویزا هنگام دریافت ویزا برعهده مسافر می باشد.
6- هرگونه تغییر قیمت در نرخهای فوق بدلیل نوسانات نرخ ارزی و یا گران شدن نرخ ویزا از جانب سفارت بر عهده مسافر می باشد.
7- چنانچه برای همراه مسافر در گذرنامه نیز ویزا لازم است بصورت کتبی درخواست ویزای همراه نیز ارسال گردد.
8- صاحب پاسپورت در صورت لزوم به حضور در سفارت باید در ایران باشد.
9- کنترل کلیه مدارک مسافر بر عهده آژانس درخواست کننده می باشد.
10- داشتن گذرنامه با حداقل هفت ماه اعتبار بر عهده مسافر است.
11- نشانی و تلفن محل سکونت و محل کار مسافر الزامیست.
12- در ویزای گروهی چین افراد باید با هم ورود و خروج نمایند.
13- برای گرفتن ویزا درخواست کتبی مورد نیاز است.
14- کل هزینه ویزا قبل از اقدام دریافت می گردد.
15- ویزا فقط برای بلیت یا هتل اقدام می گردد.
16- ویزای تجاری فقط در ایام نمایشگاه چین اقدام می گردد.
17- ارسال مدارک و درخواست ویزا به منزله پذیرش تمامی موارد فوق می باشد.